logo shderot

סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת ראש העיר.

קרן המלגות העירונית הוקמה במטרה לסייע לכל סטודנט תושב שדרות בלימודיו האקדמיים והמקצועיים. רכישת השכלה הינה נדבך חשוב מאוד כחלק ממוביליות חברתית והתפתחות אישית והעיר שדרות והעומד בראשה מכירים בחשיבות זו ומעודדים יציאה ללימודים כחלק מפיתוח קריירה.
סטודנטים תושבי שדרות, הלומדים שנה"ל תש"ף מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה.
ההרשמה למלגה פתוחה בין התאריכים 01/02/2020 - 05/01/2020.

א1. זכאים להגיש בקשה
תושבי שדרות על פי תעודת זהות ואישור תושב בתוקף
סטודנט הלומד לתואר ראשון, שני או שלישי
סטודנט הלומד במסלול להכשרה מקצועית או לימודי תעודה
סטודנט הלומד לתואר הנדסאי
סטודנט הלומד לכיתות יג' ו-יד'
סטודנטית הלומדת בסמינר
סטודנט הלומד במכינה
הלומד לקראת מבחן הפסיכומטרי בקורס שאינו מסובסד על ידי מרכז הצעירים
אברך הלומד בכולל דרך וועדת תמיכות

א2. אינם זכאים להגיש בקשה
סטודנט המקבל מימון לימודים ממקום העבודה, משרד הביטחון* או מקור אחר, העולה על מחצית משכר הלימוד לאותה שנה.
*סטודנט הזכאי למימון שנה ראשונה חינם ממשרד הביטחון יוכל לפנות למרכז הצעירים העירוני על מנת שילווה אותו בתהליך קבלת מלגת "פריפריה/בני הפריפריה".

אין כפל מלגות. סטודנט אשר מקבל מלגה נוספת מקרן המלגות העירונית, בקשתו לא תידון.
לנוחיותך כאן קריטריונים לזכאות למלגת ראש העיר

ב. התחייבות
קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס חלוקת המלגות אשר יתקיים במהלך חודש מרץ 2020, הודעה על תאריך סופי תישלח בהמשך.

ג. הכנת מסמכים
1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן: 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
  • עדיף להשתמש באפליקציה CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1.5 מ"ב (1500)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 15 מ"ב (15000KB)

3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!

ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה!

יש לאשר את "הצהרת הסטודנט"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "בקשתך התקבלה בהצלחה!"

במקביל לשליחת הבקשה יתקבל אצלך מייל המאשר את הגשת הבקשה.
רק לאחר קבלת אחת או יותר משתי ההודעות האלו תוכל/י להיות בטוח/ה שהבקשה נקלטה במערכת.

שים לב!
קבלת המלגה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית! במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים לא תוכל להתקבל למלגה.
כל הבקשות תועלינה לדיון בפני וועדת המלגות העירונית שמונתה להחליט בנושא זה.
הוועדה תהיה רשאית לדון בבקשות חריגות שאינן עונות על אחד או יותר מהקריטריונים וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

קרן המלגות העירונית זמינה לפניות ושאלות נוספות בין הימים א'-ד', בין השעות 9:00-15:00
בטלפון: 08-6621801
בוואטספ: 054-6621801
במייל: milgot@sederot.muni.il

אני מאשר/ת כי קראתי את נוהל הגשת מלגה ויש בידי כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה למלגה
להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milgot@sederot.muni.il

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.