עיריית שדרות - טופס בקשת מלגת מעורבות חברתית

תש"פ

לוגו מרכז צעירים שדרות

פרטים אישיים
פרטים אישיים
שדה חובה       
שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה      
שדה חובה      
שדה חובה
שדה חובה      
שדה חובה שדה חובה  
שדה חובה  
   
שדה חובה  
     
* שדה חובה  
שדה חובה  
פרטי חשבון בנק
פרטי חשבון בנק
שדה חובה
 
 
בחירת פרויקט חברתי
בחירת פרויקט חברתי
שדה חובה
שדה חובה
 
שירות צבאי / לאומי
שירות צבאי\לאומי
שדה חובה
     
לימודים
לימודים
שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה
 
שדה חובה
 
שדה חובה  
שדה חובה  
מקורות מימון
מקורות מימון
שדה חובה
       
 
 
חתימת הסטודנט/ית
חתימת הסטודנט/ית
שדה חובה
הקלד/י כאן את שמך המלא לאשור כי הפרטים שמסרת בטופס זה הם נכונים, מדויקים ומלאים
מסמכים
מסמכים

1. תמונת פספורט עדכנית של המועמד - פנים בלבד. בפורמט : jpg ,jpeg ,png בלבד , נא לא להעלות תמונות בפורמט אחר:
 

2. צילום תעודת זהות + ספח, כולל צילום ברור של תמונת המועמד:
 

3. אישור קבלה למסגרת פעילות לשנת תש"פ:
 

4. טופס 'הצהרת פעיל חברתי' חתום:
 

5. אישור ניהול חשבון בנק / המחאה מבוטלת. לתשומת ליבך תדפיס חשבון בנק אינו מהווה אישור ולא יתקבל:
 

6. אישור תושב עדכני המונפק לאחר תאריך 1/08/2019 וחתום על ידי המבקש\ת:
 הצהרת סטודנט
נא לקרוא ולאשר את הצהרת הסטודנט שלהלן:מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות