עיריית נצרת עילית - טופס בקשת מלגה

תשע"ח

לוגו מרכז צעירים נצרת עילית

סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת נצרת עילית.

זכאים להגיש בקשה:
תושבי נצרת עילית בשלוש השנים האחרונות על פי תעודת זהות!
תושבים אשר הגיעו במסגרת פרויקט התיישבות, יהיו זכאים להגיש בקשה למלגה לאחר מינימום של 6 חודשים בהם הם רשומים כתושבי העיר.
סטודנט עד גיל 45 לתואר ראשון/שני/הנדסאי/מכינה קדם אקדמית במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ.
סטודנט אשר לומד לפחות 8 שעות שבועיות.

סטודנטים הלומדים במסגרת העתודה האקדמית אינם רשאים להגיש בקשה למלגה.
סטודנטים המקבלים מלגה אחרת מעיריית נצרת עילית אינם רשאים להגיש בקשה למלגה.
לדוגמא: משתתפי קבוצת מנהיגות "נטועים" אינם רשאים להגיש בקשה למלגה.

שים לב!
המלגה מותנית בהתחייבות לביצוע 60 שעות פעילות תרומה לקהילה בנצרת עילית לא כולל הדרכה והנחיה אישית או קבוצתית.

לפני הגשת הבקשה יש לקרוא היטב את ההנחיות שלהלן:

לצורך הגשת בקשה למלגה הנך נדרש/ת:

   1. להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט כאן רשימת מסמכים מצורפים
   2. למלא טופס בקשת מלגה
   3. לצרף מסמכים נדרשים

אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!

לרשימת מסמכים מצורפים לחץ כאן

הנחיות להכנת המסמכים:
שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1000KB)
נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10000KB)

הנחיות למילוי טופס בקשה:
יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים חסרים הבקשה לא תוגש!
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט".
לאחר ביצוע "שלח/י בקשה" יש להמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת הבקשה נא לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו יש לצרף מסמכים נוספים כמפורט באתר העירייה.
אם לא קיבלת הודעה זו יש לוודא שכל הפרטים הנדרשים מולאו כהלכה ולבצע שוב "שלח/י בקשה".

להגשת בקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milgasys.ni@gmail.com

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ