לוגו עיריית מודיעין-מכבים-רעות

טופס בקשת מלגת הדרכת שכבות בתנועות נוער

תשפ"ב


סטודנט/ית יקר/ה,

עיריית מודיעין מכבים רעות מברכת אתכם על לימודי התואר ומזמינה אתכם להגיש מועמדות לקבלת מלגת הדרכת שכבות בתנועות נוער בשיתוף תנועות הנוער ומפעל הפיס לשנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב.

מלגה בגובה של כ- 10,000 ₪ תוענק לסטודנטים תושבי העיר, בתמורה לפעילותם בהדרכת בני ובנות נוער בכיתות י'-י"ב במסגרת פעילות תנועות הנוער בעיר.
קבלת המלגה מותנית בראיון משותף בנוכחות נציגי אגף חברה, נוער וצעירים ונציג תנועת הנוער הרלוונטית.

א. זכאים להגיש בקשה
תושבי מודיעין-מכבים-רעות, לפחות שנה במועד הגשת הבקשה, אשר שירתו בצה"ל או בשירות לאומי / אזרחי. בעלי פטור מכל סיבה שהיא יהיו זכאים למלגה בהצגת פטור.
סטודנטים לתואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר הפועל בהיתר של המל"ג.
סטודנט לתואר ראשון הלומד לפחות 50% מתוכנית הלימודים המלאה.
סטודנט לתואר שני הלומד לפחות 10 שעות שבועיות.
סטודנט באוניברסיטה הפתוחה הלומד לפחות 8 קורסים בשנה.
סטודנטים בעלי אוריינטציה חינוכית-הדרכתית. תינתן עדיפות לבוגרי תנועות או ארגוני נוער.

א2. אינם זכאים להגיש בקשה
סטודנט המקבל תמיכה ו/או מימון ו/או מענק מגורמים אחרים, העולה על סך של 1/3 שכה"ל לשנה"ל זו אינו זכאי להגיש בקשה למלגה.
לימודי הנדסאים ומכינה קדם אקדמית אינם מוכרים כתואר ראשון.

ב. התחייבות
קבלת המלגה מותנית בהדרכת שכבות בוגרות בתנועות הנוער בעיר בהיקף של 150 שעות על פי החלוקה של 130 שעות בתנועת הנוער בה ישובץ ו-20 שעות השתתפות בהכשרה למנהיגות אישית וקהילתית. סטודנטים שלא יעמדו בהתחייבות לא יהיו זכאים לקבלת כספי המלגה.
כמו כן קבלת המלגה מותנית בחתימה על טופס התחייבות של מפעל הפיס.
לכל מועמד יערך ראיון אישי בו תיבדק התאמתו לפעילות.
סטודנט שלא יעמוד בהתחייבות יידרש להשיב את סכום המלגה שקיבל!

ג. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
  • עדיף להשתמש באפליקציה CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 5 מ"ב (5000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!
ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש!
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט"
לאחר ביצוע "שלח/י בקשה" יש להמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת הבקשה נא לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו יש לצרף מסמכים נוספים כמפורט באתר העירייה.
במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milga@modiin.muni.il

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות