לוגו עיריית מודיעין-מכבים-רעות

טופס בקשת מלגת פרקטיקום - התנסות מעשית

תשפ"ב


סטודנט/ית יקר/ה,

עיריית מודיעין מכבים רעות מברכת אתכם על לימודי התואר ומזמינה אתכם להגיש מועמדות לקבלת מלגת פרקטיקום (התנסות מעשית) בשיתוף מפעל הפיס לשנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב.

מלגה בגובה של כ- 10,000 ₪ תוענק לסטודנטים לתואר ראשון בשנתם השלישית ומעלה או לתואר שני בשנה הראשונה ומעלה, בתמורה לפעילותם בליווי פרויקטים חברתיים ארוכי טווח במסגרת פעילות העירייה.

א. זכאים להגיש בקשה
תושבי מודיעין-מכבים-רעות, לפחות שנה במועד הגשת הבקשה, אשר שירתו בצה"ל או בשירות לאומי / אזרחי. בעלי פטור מכל סיבה שהיא יהיו זכאים למלגה בהצגת פטור.
סטודנטים לתואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר הפועל בהיתר של המל"ג.
סטודנט לתואר ראשון הלומד לפחות 50% מתוכנית הלימודים המלאה.
סטודנט לתואר שני הלומד לפחות 10 שעות שבועיות.
סטודנט באוניברסיטה הפתוחה הלומד לפחות 8 קורסים בשנה.
סטודנטים לתואר ראשון בשנתם השלישית ומעלה או סטודנטים לתואר שני בשנה הראשונה ומעלה בכל מסלולי הלימוד.

א2. אינם זכאים להגיש בקשה
סטודנט המקבל תמיכה ו/או מימון ו/או מענק מגורמים אחרים, העולה על סך של 1/3 שכה"ל לשנה"ל זו אינו זכאי להגיש בקשה למלגה.
לימודי הנדסאים ומכינה קדם אקדמית אינם מוכרים כתואר ראשון.

ב. התחייבות
קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות התנדבותית חברתית בהיקף של 150 שעות על פי החלוקה של 130 שעות באגף/ארגון בו ישובץ ו-20 שעות השתתפות בהכשרה למנהיגות אישית וקהילתית. סטודנטים שלא יעמדו בהתחייבות לא יהיו זכאים לקבלת המלגה.
כמו כן קבלת המלגה מותנית בחתימה על טופס התחייבות של מפעל הפיס.
לכל מועמד יערך ראיון אישי בו תיבדק התאמתו לפעילות - יש להגיע לראיון עם רעיון לתכנית חברתית ארוכת טווח מראש.
סטודנטים שלא יעמדו בהתחייבות יידרשו להשיב את סכום המלגה שקיבלו!

ג. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
  • עדיף להשתמש באפליקציה CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 5 מ"ב (5000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!
ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש!
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט".
לאחר ביצוע "שלח/י בקשה" יש להמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת הבקשה נא לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו יש לצרף מסמכים נוספים כמפורט באתר העירייה.
במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה.
להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milga@modiin.muni.il

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות