טופס בקשת מלגת מעורבות חברתית עירונית

תשפ"ב


סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת מודיעין מכבים רעות

א. זכאים להגיש בקשה
תושבי מודיעין מכבים רעות, לפחות שנה ,במועד הגשת הבקשה וכן במועד קבלת המלגה.
סטודנט לתואר ראשון / שני במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ לרבות סמינרים להוראה.
סטודנט לתואר ראשון הלומד לפחות 50% מתוכנית הלימודים המלאה.
סטודנט לתואר שני הלומד לפחות 10 שעות שבועיות.
סטודנט באוניברסיטה הפתוחה הלומד לפחות 8 קורסים בשנה.
סטודנט ששרת בצה"ל או בשירות לאומי-אזרחי.

א2. אינם זכאים להגיש בקשה
סטודנט המקבל תמיכה ו/או מימון ו/או מענק מגורמים אחרים, העולה על סך של 1/3 שכה"ל לשנה"ל זו אינו זכאי להגיש בקשה למלגה.
סטודנט שהכנסה לנפש בתא המשפחתי בו הוא חי, עולה על 5000 ₪ נטו אינו זכאי להגיש בקשה למלגה.
לימודי הנדסאים ולימודים במכינה קדם אקדמית אינם מוכרים כתואר ראשון.

ב. התחייבות
קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בפעילות למען הקהילה במשך שנה"ל תשפ"ב בהיקף של 30-50 שעות, בהתאם לגובה המלגה.
לכל מועמד יערך ראיון אישי בו תיבדק התאמתו לפעילות ההתנדבותית.
סטודנט שלא יעמוד בהתחייבות יידרש להשיב את סכום המלגה שקיבל!

ג. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
  • עדיף להשתמש באפליקציה CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 5 מ"ב (5000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!
ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש!
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט".
לאחר ביצוע "שלח/י בקשה" יש להמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת הבקשה נא לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו יש לצרף מסמכים נוספים כמפורט באתר העירייה.
במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה.
להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milga@modiin.muni.il

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות