כותרת עליונה לרוחב

הטבת הכשרה מקצועית - קרן באומן

2021


מבקש/ת יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת בקשה להטבה בגין הכשרה מקצועית של הקרן על שם ניקולא באומן - הטבה בגין השתתפות בהכשרה מקצועית במטרה לבצע הסבה מקצועית או הנחלת עיסוק מפרנס נוסף על עבודתם הקיימת במהלך שנת 2021.

גובה ההטבה שתעניק הקרן לא תעלה על 4,000 או על גובה התשלום בפועל, הנמוך מבין השניים.
על המבקשים להציג אישור לימודים ואישור תשלום וכן את תכנית הלימודים מודפסת על גבי נייר לוגו של המוסד המלמד.

א. זכאים להגיש בקשה
אחים שכולים בגילאי 30-55* העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970 ו/או יתומים בגילאי *30-55 העונים על ההגדרה 'יתום' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, המשתתפים, במהלך שנת 2021, בהכשרה מקצועית במטרה לבצע הסבה מקצועית או הנחלת עיסוק מפרנס נוסף על עבודתם הקיימת.
* לעניין הגיל התאריך הקובע הינו 1.1.21.
אחים שכולים ו/אן יתומים העומדים בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בהזמנה לאחים/אחיות שכולים מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת ההטבה מהקרן.

ב. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
  • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1,000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10,000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
ג. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש
יש לאשר את "הצהרת המבקש/ת"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "בקשתך התקבלה בהצלחה!"
לאחר קבלת הודעה זו תוכלו לצרף ולהשלים מסמכים נוספים על פי ההנחיות
שים לב:
קבלת ההטבה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית. במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.

במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
המועד האחרון להרשמה להטבה: 31/12/2021.

להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: kkl@natansys.com

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות