כותרת עליונה לרוחב

הטבת מכינה קדם צבאית - קרן ניקולא באומן

2021


מבקש/ת יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת בקשה להטבת מכינה קדם צבאית של הקרן על שם ניקולא באומן - הטבה חד פעמית בגין השתתפות במכינה קדם צבאית במהלך שנת 2021.
גובה ההטבה שתעניק הקרן לא תעלה על 2,000 ₪ או על גובה התשלום בפועל, הנמוך מבין השניים.
תנאי לקבלת ההטבה הינו כי המכינה הקדם צבאית וכי הוצגה קבלה בגין התשלום ואישור השתתפות במכינה.

א. זכאים להגיש בקשה
אחים שכולים בגילאי *17-21 העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, אשר:
 1. משתתפים במכינה קדם צבאית מוכרת על ידי משרד החינוך ואו משרד ההתיישבות במהלך שנת 2021.
 2. הציגו קבלה בגין התשלום ואישור השתתפות במכינה.
* לעניין הגיל התאריך הקובע הינו 1.1.21.

אחים שכולים העומדים בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בהזמנה לאחים/אחיות שכולים מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת ההטבה מהקרן.

ב. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
  • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1,000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10,000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
ג. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש
יש לאשר את "הצהרת המבקש/ת"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "בקשתך התקבלה בהצלחה!"
לאחר קבלת הודעה זו תוכלו לצרף ולהשלים מסמכים נוספים על פי ההנחיות
שים לב:
קבלת ההטבה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית. במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.

במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
המועד האחרון להרשמה להטבה: 31/12/2021.

להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: kkl@natansys.com

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות