כותרת עליונה לרוחב

מלגה להשלמת בגרות / מכינה קדם אקדמית - קרן באומן

2023


מבקש/ת יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת בקשה למלגת לימודים לאחים/אחיות שכולים עבור השלמת בגרות או לימודים קדם אקדמיים של הקרן על שם ניקולא באומן.

גובה המלגה שתעניק הקרן לא תעלה על 5,466 ₪ או על גובה התשלום בפועל, הנמוך מבין השניים.
תנאי לקבלת המלגה הינו הצגת קבלה בגין התשלום.

א. זכאים להגיש בקשה
סטודנטים מגיל 21 ועד גיל 40 העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, הלומדים בשנת תשפ"ג לימודים להשלמת בגרות במוסדות לימוד המוכרים על ידי משרד החינוך או הלומדים לימודי מכינה קדם אקדמית במוסד לימוד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
* לעניין הגיל התאריך הקובע הינו 1.1.2023.
אחים שכולים העומדים בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בהזמנה לאחים/אחיות שכולים מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת המלגה מהקרן.

ב. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
  • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1,000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10,000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
ג. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש
יש לאשר את "הצהרת המבקש/ת"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "בקשתך התקבלה בהצלחה!"
לאחר קבלת הודעה זו תוכלו לצרף ולהשלים מסמכים נוספים על פי ההנחיות
שים לב:
קבלת המלגה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית. במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.

במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
המועד האחרון להרשמה למלגה: 31/12/2023.

להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: kkl@natansys.com או לטלפון 054-3297779

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות