כותרת עליונה לרוחב

הטבת כלי נגינה - קרן ניקולא באומן

2023


מבקש/ת יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת בקשה להטבה בגין רכישת כלי נגינה של הקרן על שם ניקולא באומן - הטבה חד פעמית בגין רכישת כלי נגינה במהלך שנת 2023.
גובה ההטבה שתעניק הקרן לא תעלה על 2,000 ₪ או על שווי הכלי שנרכש, הנמוך מבין השניים.
תנאי להוכחת רכישת הכלי הינו הצגת קבלה בגין הרכישה.

א. זכאים להגיש בקשה
אחים שכולים בגילאי 8-17* העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, אשר:
 1. לומדים נגינה בשנת 2023 ואשר רכשו כלי נגינה במהלך שנת 2023.
 2. הציגו קבלה משנת 2023 בגין רכישת כלי הנגינה.
 3. לא קבלו בעבר מימון מקרן באומן בגין רכישת כלי נגינה.
* לעניין הגיל התאריך הקובע הינו 1.1.2023.

אחים שכולים העומדים בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בהזמנה לאחים/אחיות שכולים מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת ההטבה מהקרן.

ב. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
  • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1,000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10,000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
ג. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש
יש לאשר את "הצהרת המבקש/ת"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "בקשתך התקבלה בהצלחה!"
לאחר קבלת הודעה זו תוכלו לצרף ולהשלים מסמכים נוספים על פי ההנחיות
שים לב:
קבלת ההטבה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית. במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.

במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
המועד האחרון להרשמה להטבה: 31/12/2023.

להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: kkl@natansys.com או לטלפון 054-3297779

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות