כותרת עליונה לרוחב

הטבת אבחון לקות למידה למוסד אקדמי - קרן באומן

2024


מבקש/ת יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת בקשה להטבת אבחון לקות למידה מוסד אקדמי של הקרן על שם ניקולא באומן - הטבה חד פעמית לאחים שכולים אשר ביצעו אבחון בגין לקות למידה הלומדים במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

גובה ההטבה לא יעלה על 1450 ₪

א. זכאים להגיש בקשה
אחים שכולים שלא מלאו להם 30 שנה ביום ביצוע האבחון, הלומדים בשנת 2024 במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה ,עונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, אשר ביצעו אבחון בשנת 2024 במכון שמוכר ע"י מת"ל (מרכז ארצי לבחינה ולהערכה)
אחים שכולים העומדים בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בהזמנה לאחים/אחיות שכולים מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת ההטבה מהקרן.

ב. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
  • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1,000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10,000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
ג. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש
יש לאשר את "הצהרת המבקש/ת"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "בקשתך התקבלה בהצלחה!"
לאחר קבלת הודעה זו תוכלו לצרף ולהשלים מסמכים נוספים על פי ההנחיות
שים לב:
קבלת ההטבה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית. במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.

במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
המועד האחרון להרשמה להטבה: 31/12/2024.

להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: kkl@natansys.com או לטלפון 054-3297779

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות