כותרת עליונה לרוחב

הטבת אבחון לקות למידה לביה"ס - קרן ניקולא באומן

2021


מבקש/ת יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת בקשה להטבת אבחון לקות למידה לביה"ס של הקרן על שם ניקולא באומן - הטבה חד פעמית בגין לקות למידה לאח שכול הלומד בבית הספר (עד כיתה י"ב כולל).

גובה ההטבה לא יעלה על 1900 ₪ לפי הפרוט הבא:
 1. ההטבה בגין אבחון דידקטי תהיה בגובה של עד 1,450 ₪
 2. ההטבה בגין אבחון פסיכו-דידקטי תהיה בגובה של עד 1,900 ₪
 3. ההטבה בגין אבחון לקות למידה (קשב וריכוז) תהיה בגובה של עד 1,400 ₪
א. זכאים להגיש בקשה
אחים שכולים הלומדים בבית הספר (עד כיתה י"ב כולל) העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, אשר:
 1. קיבלו המלצה לביצוע האבחון מאחד הגורמים הבאים: פסיכיאטר, פסיכולוג, ועדה פדגוגית או יועצת בית הספר בו הם לומדים
 2. ביצעו אבחון במהלך שנת 2021 במכון / מאבחן המוכר על ידי משרד החינוך
 3. המועד בין ההמלצה לביצוע אבחון לאבחון לא עלה על 3 חודשים
אחים שכולים העומדים בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בהזמנה לאחים/אחיות שכולים מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת ההטבה מהקרן.

ב. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
  • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1,000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10,000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
ג. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש
יש לאשר את "הצהרת המבקש/ת"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "בקשתך התקבלה בהצלחה!"
לאחר קבלת הודעה זו תוכלו לצרף ולהשלים מסמכים נוספים על פי ההנחיות
שים לב:
קבלת ההטבה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית. במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.

במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
המועד האחרון להרשמה להטבה: 31/12/2021.

להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: kkl@natansys.com

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות