כותרת עליונה לרוחב

טופס בקשת מלגה - קרן ניקולא באומן

תשפ"א


סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת לימודים במוסד להשכלה גבוהה - הקרן על שם ניקולא באומן.

המלגה מיועדת לסטודנטים שלמדו בשנת תשפ"א בלבד.

גובה המלגה לא יעלה על 6119 ₪ שהינם 60% משכר הלימוד לתואר ראשון שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, אך לא יותר מ־60% מההוצאה שהוצאה בפועל, לפי הנמוך מבניהם.

א. זכאים להגיש בקשה
סטודנטים עד גיל 40* העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, הלומדים לתואר ראשון במוסדות לימוד המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ו/או במוסד על תיכוני.
סטודנטים שגילם אינו עולה על 30 שנה נדרשים לעמוד בתנאי שהוריהם זכאים לקבל עבורם בשנת הלימודים תשפ"א את ההטבה הקבועה בסעיף 15ד(ד) לחוק (להלן:"מלגת הלימודים")
* המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 18/10/2020.

רק סטודנטים העומדים בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בהזמנה לאחים/אחיות שכולים מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת מלגה מהקרן.

ב. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
  • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1,000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10,000KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
ג הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת בקשתך למלגה יש לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו תדרשו לצרף מסמכים נוספים על פי ההנחיות
שים לב:
קבלת המלגה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית. במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.

במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
המועד האחרון להרשמה למלגה: 31/12/2021.

להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: kkl@natansys.com

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות