טופס בקשת מלגה - קרן ניקולא באומן

תש"ף

לוגו מדינת ישראל

סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת הקרן על שם ניקולא באומן

גובה המלגה לא יעלה על 6155 ₪ שהינם 60% משכר הלימוד לתואר ראשון שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, אך לא יותר מ־60% מההוצאה שהוצאה בפועל, לפי הנמוך מבניהם.

א. זכאים להגיש בקשה
סטודנטים עד גיל 30* העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, הלומדים לתואר ראשון במוסדות לימוד המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ו/או במוסד על תיכוני ואשר הוריהם קבלו ו/או זכאים לקבל עבורם בשנת הלימודים תש"פ את ההטבה הקבועה בסעיף 15ד(ד) לחוק.
* לעניין הגיל התאריך הקובע הינו תאריך תחילת הלימודים

רק סטודנטים העומדים בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בהזמנה לאחים/אחיות שכולים מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת מלגה מהקרן.

ב. התחייבות
המלגה מותנית בהתחייבות להשתתף באירוע הוקרה למנוח (טקס).

ג. הכנת המסמכים

  1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
  2. הנחיות להכנת המסמכים:
    • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
    • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1,000KB)
    • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10,000KB)
  3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת בקשתך למלגה יש לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו תדרשו לצרף מסמכים נוספים על פי ההנחיות
שים לב:
קבלת המלגה מותנית בשליחת כלל המסמכים
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית. במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.

במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה
המועד האחרון להרשמה למלגה: 30/04/2020 (תשובות יתקבלו במהלך יוני 2020).

להגשת בקשה לחץ כאן


מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות