logo kkl

קרן קיימת לישראל - טופס בקשת מלגה קרן סיובצ'י

תש"ף


סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת קק"ל - הקרן על שם מיריי ואדי סיובצ'י לשנת תש"ף.
המלגה מיועדת לסטודנטים עולים חדשים בלבד.
גובה המלגה יהיה סך של 10,000 ₪ לשנה החל ממועד הזכייה במלגה ועד לסיום לימודי התואר הרלוונטי או למשך 3 שנים לפי המוקדם מבניהם.

א. זכאים להגיש בקשה
סטודנטים מגיל 18 ועד גיל 30.
סטודנטים אשר עלו לישראל, החל משנת 2012 ואילך מהמדינות: צרפת, שוויץ, בלגיה, תוניסיה ומרוקו.
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון, שני או שלישי במוסד לימוד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
סטודנטים הלומדים לתואר הנדסאי במוסד לימוד המוכר ע"י המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט).
רק סטודנטים העומדים בכל התנאים הנ"ל מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת מלגה מהקרן!

לתשומת לבך:
סטודנטים שהם או קרוביהם הינם חברי הנהלת הקרן אינם רשאים להגיש בקשה למלגה. סטודנטים שהם או קרוביהם הינם עובדי קק"ל / נושאי משרה בקק"ל / חברי דירקטוריון של קק"ל / חברי אסיפה כללית של קק"ל / עובדי ארגון הקשור לקק"ל, אינם רשאים להגיש בקשה למלגה.

ב. התחייבות
המלגה מותנית בהתחייבות להשתתף באירוע הוקרה (טקס).

ג. הכנת מסמכים
1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן: 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 10 מ"ב (10000KB)
3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!

ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה.
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת בקשתך למלגה יש לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו תדרשו לצרף מסמכים נוספים על פי ההנחיות
במקביל לשליחת הבקשה יתקבל אצלך מייל המאשר את הגשת הבקשה.

המועד האחרון להרשמה למלגה: 31/07/2020

שים לב!
קבלת המלגה מותנית בשליחת כלל המסמכים כולל אישורי הכנסות
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית! במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים בקשתך תדחה על הסף.
להגשת הבקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: kranot@kkl.org.il

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.